Dřevěné podlahy

Co je to, když se řekne dřevěná podlaha…

 Dřevěné podlahy jsou velmi rozšířeným typem podlahovin. Je tomu tak zejména proto, že dřevo jako přírodní materiál, vyvolává v člověku pocit tepla, pohodlí a harmonie. Pocit tepla je způsoben nízkou tepelnou vodivostí, takže bosou nohou vnímáme dřevěnou podlahu jako příjemně teplou. Pomocí moderních technologií povrchové úpravy dřevěných podlah – lakování a olejování, je zaručena také mechanická odolnost jejich povrchu proti otěru.

Rozdělení dřevěných podlah podle konstrukce:

 Lamelové dřevěné podlahoviny

Do této kategorie můžeme zařadit vícevrstvé lepené podlahové dílce. Z hlediska skladby je můžeme rozdělit na dva typy: třívrstvé podlahové dílce a dvouvrstvé podlahové dílce.

Třívrstvé podlahové dílce

se skládají z:
nášlapné vrstvy složené z lamel kvalitního pohledového dřeva – tloušťka nášlapné vrstvy je zpravidla kolem 4 mm, středové vrstvy z úzkých latěk orientovaných vlákny kolmo na vlákna lamel nášlapné vrstvy. Pro středovou vrstvu je obvykle používáno měkké dřevo z borovice, nebo smrku, dolní, tzv. „protitahové“ vrstvy, obvykle ze smrkové dýhy, orientované stejně jako nášlapná vrstva. Všechny tři vrstvy jsou navzájem mezi sebou slepeny a celková tloušťka podlahového dílce zpravidla 10-15 mm. Nejrozšířenější je tzv. „řemenový tří lamelový vzor“, když plocha dílce je vyskládána z lamel různé délky ve třech řadách. Jedno lamelové podlahové dílce se nazývají „selská prkna“. Vzhledem k tomu, že lamela je vyrobena celá z jednoho kusu dřeva, patří tento typ podlahy mezi nejdražší.

Za účelem spojování jednotlivých dílců jsou ve středové vrstvě po obvodu vyfrézována pera a drážky nebo zámkový spoj, tak se dílce mezi sebou nelepí, nebo se do sebe „zacvaknou“.

Katalog:

Ceník: